+358(40) 58 26162

TEM logoELY logo

 

 

ELY kilpailutti uudistuneet erittäin yritysystävällisesti hinnoitellut asiantuntijapalvelunsa jälleen 2021 alkavalle kaudelle ja Procexon Oy valittiin kumpaankin hakemaansa palveluun erinomaisilla valintapisteillä. Kilpailutus oli erittäin tiukka ja vaati vahvat ja lukuisat näytöt aikaisemmista menestykseekkäästi suoritetuista asiakastöistä. Moni ansioitunut konsultti karsiutui pois jo osallistumisen kynnysehtojenkin vuoksi. Kilpailutukseen sisältyi eri osa-aluetta, joista yrityksen vastuuasiantuntijalla oli mahdollisuus hakea toimittajaksi kahdelle. Tämän puitesopimuksen arvioitiin jäävän viimeiseksi kaudeksi nykyisissä asiantuntijapalveluissa, sillä tämän jälkeen ELY-keskusten yrityspalveluiden oli tarkoitus siirtyä tuleviin maakuntahallintoihin. Tämä ei kuiternkaan vielä tällä kaudella toteutunut.

Palvelutarjooma ja sen hakuporosessit ovat jo entuudesttaan tuttuja, mikä on  yritysten näkökulmasta varmastikin hyvä asia!

PK-yrityksen kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistumisen kehittäminen

Palvelu on suunnattu PK-yrityksille, joiden liiketoiminta on kannattavaa ja jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on tähän edellytykset sekä pk-yritykset, jotka ovat tai ovat tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti. Toteutus voi koostua mm. seuraavista asioista ja tarkennetaan asiakkaan tarpeen mukaan halutuksi kokonaisuudeksi:

  • Määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
  • Kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
  • Määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
  • Suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti Ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
  • Tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
  • Tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

 

PK-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation kehittäminen

Kohderyhmänä palvelulla on PK-yritykset jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta. Toteutus voi koostua mm. seuraavista asioista ja tarkennetaan asiakkaan tarpeen mukaan halutuksi kokonaisuudeksi:

  • Kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
  • Kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinnan ja tehostamisen
  • Selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • Kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

 

Asiakkaillemme nämä ELY-keskuksien myöntämät konsultointiprojektit ovat erittäin edullisia!, 325€/ päivä ja niitä myönnetään max 15  päivää kolmen vuoden aikana.

Autamme luonnollisesti hakemusbyrokratiassa. Tuotteet ovat myynnissä – ota yhteyttä!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

6 + 5 =

Voit ottaa yhteyttä myös muilla tavoin

Osoite: Huoltomiehentie 7, 21420 Lieto, Finland
Mob.: +358 (0)40 58 26162
Mail: contact (at) procexon.com
www: procexon.com