+358(40) 58 26162

Strategia, uudistuminen ja kasvun haasteet

Strategia

Strategia, uudistuminen, kasvu

Yrityksen strateginen suunnittelu ja liiketoiminnan uudistaminen

Julkisen tuen projektit

ELY-, TEKES ja muu julkinen tuki

i

Liiketoiminta- ja kasvusuunnitelmat

Liiketoimintasuunnittelu ja -suunnitelmat toiminnan, kasvun ja rahoituksen tueksi

Strateginen johtaminen

Johtoryhmätyöskentelyn kehitys

Uudet sisään – tehokkuutta vanhaan

i

Johtamisjärjestelmät

Johtamisjärjestelmät, toimintajärjestelmät, laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät

l

Johtamisen tuki ja sparraus

Johtaminen eri tasoilla – teoria ja käytäntö

Hitec Industry
Hitec Industry

Yrityksesi strateginen suunta

Strategian perustana on ymmärrys toimialasta, markkinasta, asiakkuuksista, yleisemminkin toimintaympäristöstä, sekä luonnollisesti yrityksesi omasta asemasta pelikentällä resursseineen ja vahvuuksineen.

Strategisessa suunnittelussa otetaan kantaa eri osa-alueisiin ja luodaan tulevaisuuden suuntaviivat. Se voi olla toimivalla yrityksillä suunnan tarkistusta ja startupeilla sekä uusilla liiketoiminnoilla hypoteesi siitä, miten markkinat ja liiketoimintamallit toimivat ja miten näkemys ja mahdolliset skenaariot käytännössä testataan.

 

Hitec Industry

Tavanomaisesti strategia yhdistetään muuhun liiketoimintasuunnitteluun, jossa hahmotetaan tarkemmin eri prosessien ja osa-alueiden toiminta, jolloin tuloksena on yrityksesi liiketoimintasuunnitelma.

Nämä strategian ja liiketoimintasuunnittelun työt ovat kestoltaan tavanomaisesti muutamasta asiakastyöpäivästä ylöspäin laajuuden mukaan ja niihin on usein saatavissa julkista tukea, ja jota luonnollisesti autamme asiakkaitamme hakemaan.

TARTU TOIMEEN!

Strategiatyön ja  liiketoiminnan suunnittelun asiakkaitamme löytyy mikroyrityksistä isompiin, startupeista kymmeniä vuosia toimineisiin työnantajiin saakka .

Yhteistä näille on ollut, että on ollut tarve asiantuntevalle avulle toiminnan uudelleensuuntaamisessa tai aloittamisessa. Usein on myös haluttu tehdä välitilinpäätös; onko tehty oikeita asioita ja niitä myös oikein ja mitä lisätehoja ulkopuolinen näkemys voi taloon tuoda.

Haastavimmissa töissä yrityksissä on havahduttu siihen, että toiminta on ajautumassa kriisiin ja haetaan uutta suuntaa.

Asiakkaamme eivät ole joutuneet pettymään.

Share This