ELY-keskuksen tuetut asiantuntijapalvelut ovat erinomainen ratkaisu saada pienenkin yrityksen kehitys aivan uudelle tasolle!

Procexon on saannut näistä erittäin positiivisen palautteen!

2-7 päivän ELY-projekti käyntiin muutamassa päivässä hintaan 325€/ pv!

Ota yhteyttä!

ELY-keskuksen asiantuntijapalveluiden

sertifioitu toimittaja

Yritysten kehittämispalvelun ydinominaisuudet

Palvelu haetaan ELY-keskukselta verkossa. Procexon ohjaa askelmerkit – helppo ja nopea haku

Saatavilla nopeasti

Hakemus netissä helposti ja päätös tulee tavanomaisesti muutamassa päivässä!

Erittäin edullinen

Palvelut ovat vahvasti julkisesti tuettuja; hinta asiakkaalle on vain 325€ / päivä!

Tarkkaan määritetty

Tiedät tarkalleen, millaisiin kustannuksiin projektissa sitoudut!

Paljonko saa?

Palvelua on haettavissa 2-7 päivää vuodessa ja 15 päivää kolmessa vuodessa.

Kyllä, meillä on selkeä tarve olemassa!

Procexon toimittaa palveluita PK-yrityksen kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistamisen kehittäminen, sekä PK-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation kehittäminen.

Kasvu ja uudistaminen

PK-yrityksen kasvuvalmiuksien ja liiketoiminnan uudistamisen kehittäminen

Kohderyhmänä pk-yritykset, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on tähän edellytykset sekä yritykset, jotka ovat tai ovat tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen.

Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista.

Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.

Konsultoinnin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
 • tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
 • tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

Tuottavuus ja talous

PK-yrityksen tuottavuuden, talouden ja digitalisaation kehittäminen

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Palvelun kohderyhmänä ovat pk-yritykset, jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan tuotannon, talouden ja digitalisaation osalta.

Konsultoinnin aikana käydään läpi seuraavia asioita:

 • Kehitetään työn sujuvuutta ja tuotantoa
 • Kehitetään tuotanto- ja palveluprosesseja sekä niiden johtamista myös energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen huomioon ottaen
 • Selvitetään ja kehitetään uuden teknologian ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
 • Kehitetään yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä.

KIINNOSTUITKO?

Tarve olemassa, mutta ei ihan jäsentyneenä? Ei haittaa, ota yhteyttä, asiantuntija keskustelee kanssasi, tulee tarvittaessa käymään ja laittaa yhdessä kanssasi ajatuksia järjestykseen!

Share This