+358(40) 58 26162

Aiheellinen kysymys. Etenkin nyt ja myös (etenkin?) Suomessa. Toimiala on sulanut 2000-luvulla kuin lumipallo kuumassa paikassa varsinkin Suomessa ja sen mitä on jäänyt, yrittää taantuma ottaa lopullisestikin hengiltä ja jos vielä jotakin jää, sekin tuntuu olevan ulkoistuslistalla Kiinaan.

Millainen on siis alan tulevaisuus? Suomessa? Tarkastellaan aluksi alan pelikenttää yleisellä tasolla.

Suomen tunnetuimman EMS:in, Elcoteqin, vaikeudet kuvastavat hyvin keskikastin tilannetta globaalisti. EMSin suurin ja kaunein on Hon Hai, tuttavallisemmin Foxconn ja perässä seuraa niinikään Suomessakin toimintansa rankasta supistamisesta tuttu Flextronics. Elcoteq on vuoden 2009 tilastossa sijalla 8.

EMS- sektorin katteet alkavat olla niin ohuita, että alalla on selkeästi tapahtumassa tilanteesta johtuvia murroksia. Globaalit asiakkaat vaativat globaaliutta myös toimittajiltaan, eikä leikissä ihan pienet pärjää. Ei itse asiassa pärjää enää keskisuuretkaan, sillä vähenevien katteiden paineessa kannattavuutta haetaan lähinnä silkasta koon mukaan tuomista skaalaeduista ja ostovoimasta komponenttitoimittajien suuntaan. Vain isot pärjäävät. Taantuma muutti hieman tilannetta, mutta yhtä kaikki, maailmassa arvioidaan olevan 5 vuoden tähtäimellä ehkä kolme yli 75 miljardin USD:n alan jättiä, jotka dominoivat lähinnä massavalmistuskenttää. Foxconn on pääsemässä tähän luokkaan omin neuvoin, Flextronicsin lähihistoria on täynnä aggressiivisia yritysostoja (mm. Solectron 2006, aikanaan maailman suurin), joten se on selkeästi pyrkimässä isojen kastiin. Mm. Celestica ja Sanmina-SCI:tä on naitettu toiselleen ja alalla pidetään melkoisen varmana, että Elcoteqinkin olemassaolo itsenäisenä loppuu, ehkä jopa tämän vuoden aikana.

Toisessa päässä pienemmät toimijat pärjäävät niche –toimialoillaan isommilla katteillaan, jotka ne saavuttavat toimimalla paikallisemmin, räätälöidymmin ja ennen kaikkea asiakkaidensa liiketoiminnan paremmin tuntiessaan ja sitä tehokkaasti palvellessaan.

Ongelmaksi muodostuu monen nykyisen toimijan kohdalla se, että ne ovat liian generalisteja pärjätäkseen niche –liiketoiminnassa ja liian pieniä pärjätäkseen globaalissa massassa. Keskikastista on päästävä pois, ja se onnistuu joko konsolidoitumalla muihin tai vastaavasti strategisesti pienentymällä. Tulos voi olla siis parempi myymällä yrityksestä keskinkertainen osaaminen ja keskittymällä siihen mitä osataan parhaiten ja niihin asiakkaisiin, joita osataan palvella parhaiten.

Isoilla on varaa muihinkin lähestymistapoihin, mistä esimerkiksi kertoo Flextronicsin SBS, joka pyrkii yhdistämään isojen skaalaedut ja ostovoiman asiakasräätälöityvään palveluun.

Valmistus ei ole ainoa ulkoistuksen kohteena oleva alue, joka on nopeasti synnyttänyt oman teollisuudenalansa. Logistiikka- yms. palveluiden lisäksi 90-luvulla nousi nopeasti uusi ODM –mallilla toimivien talojen rynnäkkö, jossa Suomikin oli edustettuna. Oululainen Microcell herätti aikoinaan kohua tehdessään mm. Nokialtakin rekrytoitujen insinöörien voimin tilaussuunnittelua tunnetuille Tier 1 mobile –asiakkaille ympäri maailman. Allekirjoittaneella oli tuolloin oiva tilaisuus tutustua ODM-toimintaan perustaessani Microcellin pakkalistoilla vuosituhannen alussa yrityksen Turun yksikön.

ODM-toimintaa on sitäkin aika moneen lähtöön ja resursseistaan riippuen kukin toimija on tarjonnut näköistään palettia pelkästä suunnittelualihankinnasta aina kokonaistoimituksiin, jossa asiakkaan tuoteportfolioon ja brändiin tehdään tilauksesta haluttu tuote ja hoidetaan se massassa jakelukanavaan, mikä oli mm. Microcellin malli. Asiakkaalle tämä tarjosi oivan tavan ylläpitää laajempaa tuoteportfoliota ja hankkia insinöörityötä täydentämään omaa osaamistaan sekä soveltamaan uusia teknologioita, mutta jätti monesti IPR –oikeudet ODM-talolle. Myöhemmässä CDM –mallissa palveluntarjoaja oli enemmänkin ehkä rengin asemassa.  Tänä päivänä suuruuden strategiaa toteuttavien EMS:ien työkalupakkiin kuuluu oleellisena osana vertikaalinen integraatio, jolloin moni ODM -toimija ja muukin arvoketjun palanen on ostettu osaksi isompaa EMS –toimijaa, joka puolestaan näyttäytyy entistä useammin kokonaistoimittajana globaaleille asiakkailleen ja pyrkii edelleen kasvattamaan marginaalejaan pitämällä arvoketjun katteet oman yrityksen sisällä.

Ulkoistus on aina ollut läsnä elektroniikkateollisuudessa, etenkin tänä päivänä, jolloin ulkoistukset Aasiaan, Itä-Eurooppaan ja muille lähinnä halvasta työvoimastaan tunnetuille alueille  ovat otsikoissa lähes päivittäin.  Päinvastaista tapahtuu myös, ja usein hyvä niin. Kiinaan on monesti menty osana laumaa ja liian löysin perustein. Jos asiaa tutkitaan tarkemmin, usein toisenlaiset mallit saattavat olla pidemmän päälle parempia.

.

__________________________

Lähteitä ja lisätietoa:

www.evertiq.com

www.isuppli.com

Kallioniemi, M., 2009, Strategic Management, Industry analysis, Electronics Manufacturing Services (EMS). Tampere University of Technology. Report

Kallioniemi, M., 2009, Strategic Management. Strategy analysis, Flextronics International Ltd (Flextronics). Tampere University of Technology. Report.

Järveläinen, M., Kallioniemi, M., 2009, Tuotantostrategiaraportti, Flextronics Internatiol Ltd (Flextronics). Tampere University of Technology. Report.