+358(40) 58 26162

Teollisen projektitoiminnan kehitys

Projektiliiketoiminnan kehitys

Projektiliiketoiminnan kehitys, digitalisaatio

f

Teollisuuden projektitoiminnan kehittäminen

Tilaustoimitusprosessi, projektointi, projektikäsikirjat, moniprojektihallinta

Projektijohto

Projektijohtamisen asiantuntijapalvelut, kehitys ja vuokrajohto

g

Tilaustoimitusprosessin kehitys

Tilaustoimitusprosessi on yrityksen tärkein prosessi ja jonka kehittämisessä projektoinnilla on keskeinen rooli

Hitec Industry
Hitec Industry

Tehoa projektibisnekseen

Procexon tuntee projektiluontoisen teollisuuden ja projektinhallinnan problematiikan yleensäkin, aina yksittäisistä teknillisistä asiakasprojekteista kompleksisiin tuotekehitysprojekteihin, muutaman henkilön kokoluokasta satoja asiantuntijoita työllistäneisiin kansainvälisiin hankkeisiin.

Päätoiminta-alueet löytyvät valmistavasta teollisuudesta; kone- ja laiterakennuksesta, kuljetus- ja siirtolaiteteollisuudesta, elektroniikka-, automaatio- ja telekommunikaatioteollisuudesta, mutta projektijohtamisen menetelmät toimivat kaikkialla.  Oli sitten kyseessä tuotannon, tuotekehityksen tai yleensä kehityksen, laadun tms. projektit.

Hitec Industry

Usein asiakkaalla on tarve projektinhallinnan prosessien, menetelmien ja organisaation parantamiseen ja jopa luontiin alusta saakka. Tyypillisesti alkuvaiheessa myynti on hoitanut projektit osana työtään. Etenkin kasvuyrityksissä havaitaan toiminnan kasvaessa, kehittyessä ja monimutkaistuessa, että entisillä menetelmillä ei enää uudessa kokoluokassa ja ympäristössä päästä haluttuun suoritustasoon.

Procexonilla on kokemusta aina koko projektointiosaston perustamiseen, johtoon, kehitykseen sekä metodiikan ja prosessien luontiin saakka, usein hektisessä monikansallisessa multi-site -ympäristössä satojen yhtäaikaisten projektien paineessa.

Tarvittaessa Procexon luo toiminnon ja menetelmät, organisaation ja prosessit. Mielellämme lähdemme aina yrityksen yksilöllisestä tilaus-/toimitusprosessista, sillä yksilöllinen projektihan on periaatteessa ajallisesti, teknillisesti ja taloudellisesti uniikki kertaluonteinen läpiajo prosessista lisättynä asianmukaisella metodologialla, resursseilla ja johtamisella.

Johtava ajatus on etsiä asiakkaan toimitusprosessin keskeiset ongelmat ja laittaa ne kuntoon, jolloin yksittäiset projektitkin saadaan vietyä sujuvasti läpi.

Case -esimerkkejä toiminta-alueelta

Pinomatic – Tiliaustoimitusprosessi ja digitalisaatio

TARTU TOIMEEN!

Etenkin teollisuuden projektit ja niihin näkemyksemme mukaisesti olennaisesti kuuluva toimitusprosessien kehitys vahvalla kokemuksella, työhistoriasta löytyy mm. omakohtaista kokemusta pörssiyhtiön projektitoiminnan johdosta.

Share This