TEM kilpailutti uudistuneet erittäin yritysystävällisesti hinnoitellut asiantuntijapalvelunsa seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kilpailutus oli erittäin tiukka, vaati vahvat ja lukuisat näytöt entisistä asiakastöistä sekä hyvän asiakaspalautteen. Moni ansioitunut konsultti karsiutui pois jo osallistumisen kynnysehtojenkin vuoksi. Kilpailutukseen sisältyi kuusi eri osa-aluetta, joista yrrityksen vastuuasiantuntijalla oli mahdollisuus hakea toimittajaksi kahdelle.

Hankintapäätökset uusien kehittämispalveluiden osalta saatiin 26.3.2014 ja Procexon Oy on jatkossa mukana kahdella valitsemallaan osa-alueella, Uudistaminen, eli kehittämispalvelu pk-yrityksen muutos- tai murrostilanteen hallintaan, sekä Tuottavuus ja talous, eli kehittämispalvelu pk-yrityksen tuottavuuden, talouden ja teknologian edistämiseen

Kumpaankin palveluun Procexon Oy/ Mika Kallioniemi valittiin korkeimmilla valintapisteillä.

 

Palvelut avautuivat myyntiin 1.9.2014!

Erinäisistä kilpailutusteknisistä syistä johtuen palveluiden saanti yritysasiakkaille oli pitkään estynyt, mutta kaivattu tieto palveluiden vapautumisesta myyntiin saatiin viimein elokuun lopulla; tuotteita on siis saanut ELY-keskuksen hyväksynnän kautta 1.9.2014 alkaen! Patoutunutta kysyntää oli jo ehtinyt syntymään.

Katso lisätietoja Yritysten kehittämispalvelut -sivulta kohdasta Konsultointi

Palveluiden hakeminen tapahtuu samalla sivulla olevan linkin kautta.

Procexon Oy;n toimittamat ELY-Keskuksen palvelut:

Uudistaminen: PK-yrityksen liiketoiminnan uudistaminen

Tavoitteena on kehittää pk-yritysten strategista osaamista ja lisätä liiketoimintaosaamista niin, että tulevaisuuden mahdollisuuksiin orientoituen pk-yrityksiä tuetaan selviytymään hallitusti erilaisista muutos- ja murrostilanteista.

Toteutus koostuu seuraavista asioista:

  • Kehittää yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa
  • Vahvistaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä murros- ja muutostilanteissa
  • Parantaa ennakointitiedon hyödyntämisen osaamista pk-yrityksissä
  • Parantaa muutoksen hallinnan ja johtamisen osaamistaOhjata tarvittaessa strategian ja liiketoiminnan uudelleen suuntauksessa
  • Turvata liiketoiminnan jatkuvuus omistajanvaihdoksissa.

Tuottavuus ja talous: PK-yrityksen tuottavuuden, talouden ja teknologian kehittäminen

Tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi kehittämällä yrityksen tuotanto-, talous- ja ohjausprosesseja sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Toteutus koostuu seuraavista asioista:

  • Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen ja johtaminen ottaen huomioon energian sekä materiaalin käytön hallinta ja tehostaminen
  • Kehittää työn sujuvuuden ja tuotannon ohjausta
  • Selvittää ja kehittää uuden teknologian ja tietotekniikanhyödyntämismahdollisuuksia yrityksen toiminnassa
  • Kehittää yrityksen talouden strategista suunnittelua, seurantaa ja talouteen liittyvien tietojärjestelmien hyödyntämistä

Asiakkaillemme nämä ELY-keskuksien myöntämät konsultointiprojektit ovat erittäin edullisia!, 300€/ päivä ja niitä myönnetään max 15  päivää kolmen vuoden aikana.

Autamme luonnollisesti hakemusvaiheessa.

Kysy lisää!