Etenkin näin taantuman aikana liiketoiminta on varsin haasteellista puuhaa, varsinkin jos toimit teollisuudessa, etenkin vientiteollisuudessa ja vieläpä alalla, jossa on muutama muukin toimija. Liiketoimintaympäristöstä on mm. Teknologiateollisuuden jäsenten skenaarioissa tunnistettu seuraavia trendejä:

 • Aasia ei ole enää pelkkä halpatuotantotehdas, vaan myös kysyntä alueella kasvaa. Se on siis myös kasvavissa määrin asiakas
 • Aasian valmistuskulttuuri korostuu. Hinta usein tärkeämpi kuin laatu.
 • Toisaalta joissakin tuotteissa ja -alueissa laatu kriittinen
 • Markkinat ovat taantuman jälkeen monella toimialalla huomattavasti pienemmät kuin ennen
 • Länsimaiset yritykset joutuvat muuttamaan liiketoimintasuunnitelmiansa, luopumaan joistakin toiminnoistaan ja laajenemaan uusille.
 • Tulevaisuuden hahmottaminen käy entistä haastavammaksi. Joustavuuden merkitys kasvaa.
 • Verkostoituminen lisääntyy niin ylä- kuin alavirtaankin. Toimitusketjun hallinta
 • Tuotteiden hintataso tulee laskemaan jopa 10%

TEKES:in tutkimuksista on saatu mm. seuraavaa viestiä yrityksiltä liiketoiminnan suurimmista haasteista 3-5 vuoden tähtäimellä:

 • Kannattavuus
 • Kilpailu
 • Uusien asiakkaiden löytäminen ja sitouttaminen
 • Asiakkaiden toimeksiantojen saaminen
 • Uuden teknologian hallitseminen ja tuotekehitys
 • Siirtyminen palveluliiketoimintaan
 • Kansainvälistyminen, globalisaatio
 • Tuotteistus
 • Palvelutaso/hintataso
 • Osaavien työntekijöiden löytäminen
 • Verkostoituminen
 • Luotettavien alihankkijoiden löytäminen

Nämä vaativat melkoisen paljon tulevalta strategiatyöltä ja operatiivisen toiminnan organisoinnista yrityksissä. Suunta on ollut tämäntyyppinen jo pitemmän aikaa, taantuma sai murroksellaan lisää vauhtia asioihin.

Kyse on siitä, kuinka yritys näkee mahdollisuutensa ja pystyy luomaan niistä omat menestystekijänsä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Miten kehitetään yrityksen ydinosaamista ja –kyvykkyyksiä ja johdetaan resursseja toimintaympäristön eläessä.

Kyse on  dynaamisista kyvykkyyksistä.

Tässä avaus keskusteluun. Kirjoitan jatkossa myös käytännön toimintaeväistä tälläkin alueella kategorian ”Dynaaminen kyvykkyys” alla.