+358(40) 58 26162

Länsimaisissa yhteiskunnissa työelämä on muuttunut merkittävästi. ”Vanha työelämä” salli paremmin työntekijän pitkäaikaisen osaamisen kehittämisen ja kehittymisen.

”Old deal”. Herriot & Pemberton, 1995 [1] , Pinnington & Edwards 2000 mukaan. [2]

Työntekijä tarjoaa: Organisaatio tarjoaa:
Lojaalisuus – pysyy yrityksen palveluksessa Turvallisen ja jatkuvan työsuhteen
Direktio-oikeuden noudattamisen – tekee mitä käsketään Lupaus etenemisestä ja eduista
Sitoutuminen – hoitaa asian loppuun Koulutusta ja kehitystä
Uskoa – Työnantaja pitää lupauksensa Tukea vaikeuksissa

.

Vastaavaa pitkäjänteisyyttä ja kehittymistä ei nykyisessä työelämässä pääse enää syntymään samalla tavalla kuin ennen. Työmaille on saapunut uusi järjestys:

”New deal”. Herriot & Pemberton, 1995  [1], Pinnington & Edwards 2000 mukaan [2].

 

Työntekijä tarjoaa: Organisaatio tarjoaa:
Pitkät työpäivät Korkean palkan
Lisääntynyttä vastuunottoa Suorituksiin perustuvan palkkauksen
Laajemman taitovalikoiman Työn
Siedon jatkuville muutoksille ja epätietoisuudelle Työn

.

On siis oletettavissa, että asiantuntijatyön merkitys tulevaisuudessa kasvaa entisestään työntekijöiden ja yritysten pitkäjänteisemmän keskinäisen sitoutumisen ja etenkin epämuodollisemman kontribuution vähentyessä. Pinnington ja Edwards (2000, s. 98) toteavat: ”…the new deal will render organizations uncompetitive”

Kehityssuunta on aika helppoa ennakoida. Yritysten, jolla on strategista osaamista, olisi hyvä pitää siitä myös kiinni. Tämän päivän työelämässä sitouttamisessa kilpailukykyisimpiä ovat ne, jotka tarjoavat sitä, mistä koetaan olevan puute: Old Deal -tyyppisen työsuhteen. Yleensä yritykset tässä kategoriassa tuottavat myös sen verran lisäarvoa, että paremmista katteista voi olla strategisesti hyvinkin viisasta lohkaista siivu tekijöiden aseman parantamiseen.

Tehokkuuden kasvattamisen strategian valinneet valitsevat siten myös New Deal -mallin. Se saa aikaan luonnollisesti toiminnan tehostumisen kovan ytimensä ympärille.  He käyttävät periaatteessa koko ajan ulkoisia asiantuntijoita, konsultteja, joskin nämä ovat kulloisellakin ajanhetkellä yrityksen palkkalistoilla. Pitkäjänteisen toiminnan rakentamisen elementit kompetenssien muodossa ovat kysymysmerkkejä.

__________________________

[1]  Herriot, P., Pemberton, C. 1995. New Deals: The revolution in managerial careers. John Wiley & Sons (August 1995). 224 p

[2] Pinnington, A., Edwards, T. 2000. Introduction to Human Resource Management. Oxford University Press. 318 p.