+358(40) 58 26162

Tervetuloa vuoteen 2011. Osaltani hiukan jälkijunassa; asiantuntijapalveluiden tyypilliseen tapaan töitä on vaihtelevasti ja nyt on tilanne ollut lähinnä se, ettei vaihtelua jatkuvaan työhön ole juuri ollut. Ei itse asiassa huono niinkään.

Turun Kauppakorkeakoulun Johtamisen ja Organisoinnin ympärillä erilaiset oppiaskareet vaativat myös aktiivista huomiota ja vievät aikaa, positiivisena (?) puolena jotain päätynee myös näille sivuille aina silloin tällöin.

Sarjassamme hyödyllisiä malleja kerrataanpa hieman lähestymistapaa, jonka avulla monta tuttua asiaa voi ajatella hieman uudella tavalla.  Tällä katsantokulman muutoksella huomasin jälleen kerran uusien ovien aukenevan eräässä casessa. Turkimatta itse teoriaa sen tarkemmin, jo muutama periaatteelinen asia muuttaa näkökulmaa ja nämä näkökulmien muutokset monella tapaa saavat aikaan uusia ajatuksia ja lähestymistapoja.

.

ANT, eli Actor-network theory

Alunperin mallin tarkoituksena oli osoittaa, että tieto on hyvin monenlaisten asioiden summa, esimerkiksi tieteellisten julkaisujen, esitysten, kokeiden. jopa laitteistojen, kykyjen, taitojen yms. synteesi.

ANT ei tarkastele asioita niinkään itsessään, esimerkiksi laitteita ja järjestelmiä sellaisenaan, vaan on huomion ytimessä ovat erilaiset verkostot, jotka syntyvät erilaisten toimioiden välille. Toimijoita ovat yhtä lailla ihmiset kuin ”ei-ihmisetkin”, konkreettiset kuin abstratktitkin. Coe (2007) tiivistää ajatuksen seuraaviin periaatteisiin:

  • Maailmaa ei tulisi ajatella erilaisina vastakohtina kuten ihmiset – asiat (tai esineet), musta – valkoinen, globaali – lokaali
  • Sen sijaan maailmaa voi yrittää hahmiottaa sarjana erilaisa verkostokytkentöjä eri tekijöiden välillä.
  • Nämä tekijöiden väliset kytkennät enemmän kuin tekijät itse saavat asioita tapahtumaan.
  • ”Ei-ihmisten”, esimerkiksi tietojärjestelmien väliset kytkennät saattavat olla yhtä tärkeitä kuin ihmistenkin väliset
  • verkostojen jatkuvuus riippuu eräänalisten muuttumattomina välittäjinä toimijoiden tekijöiden kierrosta, näitä muuttumattomia välittäjiä (mikähän olisi hyvä termi? 🙂 ) ovat esimerkiksi raha, eläimet, kahvipapvut, teknologiat jne…

Ideana on siis järjestää maailma erilaisten ja eri pituisten verkoston säikeiden mukaan, eikä niinkään hierarkioihin, kuten yleensä.

Koska kuva tunnetusti kertoo enemmän kuin tujat sanaa, seuraavassa kvassa esimerkkinä reilun kaupan kahvin verkosto, joka yhdistää Perua ja Englantia.  Toimiala on toin hiukan kaukaa haettu, mutta idea lienee selvä.

.

ANT verkostoesimerkki

Reilun kaupan kahvin verkosto, joka yhdistää Perua ja Englantia

.

Kokeilepa joskus tätä hahmotusta, jos ei jokin kiperä vyyhti muuten aukea.

.

__________________________

Coe, Neil M. (2007) Economic geography a contemporary introduction.  Wiley-Blackwell. 456 p.