+358(40) 58 26162


CASE: PINOMATIC

Tilaustoimitusprosessi.

Digitalisaatiotason selvitys.

 

CASE PINOMATIC: TILAUSTOIMITUSPROSESSIN KEHITYS JA DIGITALISAATIOTASON SELVITYS

Digitalisaatio kiinnostaa. Yrityksiä askarruttaa se taso, millä asioissa itse ollaan ja mitä tason parantamiseksi pitää ja kannattaa tehdä. Saadaanko uusista teknologioista myös tulosta ja jopa uusia liiketoimintamalleja?

Etelä-Pohjanmaan Kauhajoella sijaitseva Pinomatic Oy on alansa ehdoton markkinajohtaja kotimaassa ja hyvin tunnettu alan tekijä ympäri maailman. Erilaisia puu- ja sahatavaratuotannon automaatiolaitteita ja -linjoja toimitetaan lähes kaikille mantereille.

Yrityksessä oli alkanut askarruttaa oman toiminnan taso digitaalisen ajan prosessien nostaessa koko ajan ympärillä painoarvoaan. Suositusten perusteella Procexon tuli mukaan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi.

Yrityksen toiminta käytiin systemaattisesti läpi keskustellen laajasti organisaation eri jäsenten kanssa ja hakemalla ensi käden tietoa siitä, miten asiat toimivat ja millaisia parannustarpeita niissä on. Yrityksen prosessit kuvattiin ja samalla tutkittiin liitynnät keskeisiin tietojärjestelmiin ja muihin hallinnan toteutuksen systeemeihin. Näin saatiin kuva siitä, miten yritys toimii ja millaisilla järjestelmillä sitä hallitaan. Näiden perusteella  konsultin kokemusta ja ammattitaitoa hyödyntäen saatiin näkemys siitä, millainen yrityksen digitalisaation hyödyntämisen taso on suhteessa yleiseen tilanteeseen, muihin yrityksiin ja toimialoihin, mitä kehitystarpeita siitä löytyy ja ennen kaikkea, mitä on kannattavaa ja järkevää tehdä ja tavoitella.

Toinen näkökulma digitalisaatioon syntyi siitä, että hahmotetaan päätasolla asiakkaan asiakkaiden prosesit ja miten tuotantolinjat ja -laitteet näihin liittyvät. Kun tähän yhdistetään modernien ohjausten kyky tuottaa informaatiota itse laitteista, ympäristöstä sekä prosesseista, joissa ne ovat osana, kyetään hahmottamaan polkuja uuden liiketoiminnan synnyttämiselle.

Toimitusjohtaja Matti Rantala: ”Procexonin työ
oli erittäin laadukasta ja avasi aivan uusia
näkökulmia tulevaisuuteen”

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

14 + 5 =

pdf_logo

Lataa casekuvaus!

Katso tiedot asiakasratkaisusta

Digitalisaatiotason arviointi

  • Digitalisaatio on digiteknologian integrointia kaikkeen yrityksen toimintaan
  • Ei kannata automatisoida/ digitalisoida prosesseja, jotka eivät toimi riittävän hyvin.
  • Edellisestä johtuen analysoimme aina yrityksen keskeiset prosessit, kuvaamme ne ja kartoitamme liitynnät toiminnan eritasoisiin sähköisiin ja ei-sähköisiin hallinnan järjestelmiin. Samalla bisneksestä muodostuu selkeä kuva, joka täydentää strategiatyöskentelyn antia.
  • Prosessien toteutuksesta, luonteesta ja suorituskyvystä löydetään samalla yleensä aina kehitystarpeita, jotka dokumentoidaan.
  • Kun prosessit ja niiden suoritustavat, menetelmät ja työkalut tunnetaan, voidaan niitä kehittää.
  • Kehittämiskohteista tehdään tarvittaessa omat projektinsa.
  • Kun liiketoiminnasta, prosesseista, tuotteista ja palveluista on selkeä kuva, pystytään ottamaan kantaa uusien digitaalisten liiketoimintamallien kehitykseen.

Yleisesti ensin tulee käydä läpi strategisen tason asiat, sen jälkeen operatiivinen toiminta. Näiden jälkeen on näkemys mitä tehdä ja alkaa toteutus.

Työn ja konsulttitoimeksiannon laajuus sovitaan ennen aloitusta. Tavanomaisesti kartoitus ja analyysi  tehdään ensin, sen jälkeen projekteina sovitut kehitysalueet. Konsultti voi olla mukana monessa roolissa asiantuntijasta johtajaan.