+358(40) 58 26162

Referenssit, palaute ja toimialat

Asiakaskuntamme koostuu useilta toimialoilta pääasiassa PK-sektoriin lukeutuvista yrityksistä, mutta kokemusta on myös tätä suuremmista yrityksistä.

Procexon on suhteellisen toimialariippumaton, riippuen jossakin määrin luonnollisesti toimeksiannon tyypistä. Omaa tuntemusta löytyy allaolevilta toimialoilta, lisäksi käytössä on laaja verkosto eri alojen ammattilaisia, joilta saamme tarvittaessa puuttuvan erikoisosaamisen.

Seuraavissa joitakin asiakkailta saatuja kommentteja:

Hitec Industry
Hitec Industry
Hitec Industry

”Erittäin pätevä konsultti, jolla hyvä taustatieto yrityksen toimialalta”

”Procexon Oy:n osuus hankkeessa oli osallistua xxx markkinastrategiaan ja kartoittaa markkinoiden näkemyksiä tarvittavista tuoteominaisuuksista. Lisäksi palveluun kuului mentorointia. Asiantuntijana toimi toimitusjohtaja Mika Kallioniemi, han onnistui tehtävässään erinomaisesti ja hankkeelle saatu lisäarvo ylitti odotukset. Työskentely oli hyvin ammattimaista ja systemaattista. Työskentelyn aikana tunnistimme uusia markkinasegmenttejä joihin myös paneuduttiin huolellisesti.”

”Erityistä kiitosta saavat tekninen tietämys/ näkemys ja rahoituskuvioihin liittyvä tieto ja osaaminen”

”Konsultointi onnistui erittäin hyvin ja jota ilman XXX Oy ei olisi päässyt niin hyvin eteenpäin. Tulemme jatkossakin luottamaan Mikan osaamiseen”

”Ymmärtää pienyrityksen arkea”

”Olisi pitänyt toteuttaa vuosia sitten”

”Saa henkilöt keskustelemaan”

”Suuri kiitos myös ja erityisesti LTS:n rakentamisesta kanssamme. Minusta ja kaikista meistä olit meille paras mahdollinen kehittäjä.”

”Mikalla on erinomainen asenne työhönsä!”

Numeraalista palautetta on kerätty lomakkeella mm. seuraavista kohdista: Yhteistyön sujuvuus palvelun toteuttaneen asiantuntijan kanssa, arvio palvelun aikataulujen pitävyydestä, etukäteis-/valmentautumisinformaation riittävyydestä, ajankäytön tehokkuudesta, asiantuntijan ammattitaidosta ja asennoitumisesta. Lisäksi asiakas antoi arvion laaditun toimenpideohjelman konkreettisuudesta, hyödystä, tavoitteiden saavuttamisesta ja konsultointiraportista.

Näiden saatujen palautteiden keskiarvo on tällä hetkellä 4,7/ 5,0

Asiakastoimeksiantomme ovat aina luottamuksellisia, joten ota yhteyttä tarkempien keskusteluiden merkeissä.

 

Hitec Industry
Hitec Industry

Toimialatuntemus:

1812 Muu painaminen
24 Metallien jalostus
241 Metallien valu
251 Metallirakenteiden valmistus
252 Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
2529 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus
2562 Metallien työstö
2594 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus
2599 Muiden metallituotteiden valmistus
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
2651 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
266 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
279 Muiden sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
282 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
2822 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
289 Muiden erikoiskoneiden valmistus
2899 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
291 Moottoriajoneuvojen valmistus
292 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
301 Laivojen ja veneiden rakentaminen
3011 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen
41 Talonrakentaminen
411 Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen
43 Erikoistunut rakennustoiminta
432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus
433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
412 Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
692 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
701 Pääkonttorien toiminta
702 Liikkeenjohdon konsultointi
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
732 Markkina- ja mielipidetutkimukset
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
741 Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
749 Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
85 Koulutus
856 Koulutusta palveleva toiminta
869 Muut terveydenhuoltopalvelut

Kysy lisää!

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ!

Haluatko lisätietoja? Vastaamme ilomielin kysymyksiinne!

Share This