Tarjooman kehitys

Strateginen tuotekehitys

Tuoteportfoliot, strategialähtöinen tarjooma

Teollistaminen

Valmistettavuus, tuotantostrategiat, valmistusketjut, operations

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Tuotekehityksen hallinta, toimitusprosessit, palveluprosessit, digitalisaatio

Kaupallistaminen

Markkinalähtöinen kehitys, markkinaselvitykset, tuote ja palveluliiketoiminnan kehitys, uudet tuotteet ja palvelut

Hitec Industry
Hitec Industry

Tarjooma kuntoon

Yrityksesi tuotteet ja palvelut muodostavat tarjoomasi – ytimen asiakaskysynnälle.

Tarjoomasi lähtee strategiasta – ja toisinpäin, strategiasi voi rakentua tarjoomasi pohjalta ja alkavissa yrityksissä useimmiten näin onkin, Tarjooman strategisessa suunnittelussa otetaan  kantaa portfoliosi nykyiseen tilaan ja määritellään tulevaisuuden tarpeet ja suuntaviivat.

On huomattava, että tuotekehityksesi ja sen johtamisen filosofiat ja metelmät riippuvat pitkälti yrityksen koosta ja toimialasta.

Se voi olla toimivalla yrityksillä suunnan tarkistusta ja startupeilla sekä uusilla liiketoiminnoilla hypoteesi siitä, miten markkinat ja liiketoimintamallit toimivat ja miten näkemys ja mahdolliset skenaariot käytännössä testataan.

Hitec Industry

Tavanomaisesti tarjooman kehitys liittyy yleisempään liiketoimintasuunnitteluun, jossa määritetään, miten tarjoomasi saadaan asiakkaille kaupaksi ja miten se tehokkaimmin tuotetaan.

Nämä strategian ja liiketoimintasuunnittelun työt ovat kestoltaan tavanomaisesti muutamasta asiakastyöpäivästä ylöspäin laajuuden mukaan ja niihin on usein saatavissa julkista tukea (esimerkiksi ELY-keskuksen Uudistaminen -tuote), ja jota luonnollisesti autamme asiakkaitamme hakemaan.

TARTU TOIMEEN!

 

Share This