Interim -palvelut

f

Muutosjohtajuus

Muutosprojektin läpivienti kokonaisvaltaisena palveluna.

Hitec Industry
Hitec Industry

Interim -johtajuus, muutosjohtajuus

Isoissa muutostilanteissa toimiva ratkaisu on usein palkata ulkopuolinen muutosjohtaja luotsaamaan strategia ja organisaatio haluttuun suuntaan.

Omaamme vahvaa kokemusta erilaisten muutosten toteutuksesta strategian mukaisesti, joko luoden itse tavoitteista suuntaviivat ja toimintatavat, tai valmiin strategisen suunnitelman viitoittamalla tavalla. Muutosjohtaminen on aina henkilöjohtamista. Erityistä huomiota kiinnitetään avoimeen ja reiluun asioiden käsittelyyn, yhteistyöhön ja positiivisen organisaatiokulttuurin luomiseen sekä vahvistamiseen, mutta myös ne ikävämmät asiat, esimerkiksi henkilövähennykset liiketaloudellisten näkökulmien pohjalta hoidetaan asianmukaisesti lain ja määräysten vaatimalla tavalla ja yksilöä kunnioittaen.

Päätoiminta-alueet, joilla lisänä on alan substanssiosaaminen, löytyvät valmistavasta teollisuudesta; kone- ja laiterakennuksesta, kuljetus- ja siirtolaiteteollisuudesta, elektroniikka-, automaatio- ja telekommunikaatioteollisuudesta.

TARTU TOIMEEN!

Kokemuksemme mukaan isoissa uudelleensuuntaamis- ja muutostarpeissa ei kannata viivytellä.

Asiantuntijajohtaja, paitsi tekee muutoksen, antaa siihen myös uudenlaista näkemystä, osaamista ja kokemusta

Share This