Materiaali

Mobiiliutta asiantuntijatyössä?

Mobiiliutta asiantuntijatyössä?

Asiantuntijatyötä on monenlaista. Itselläni se kuitenkin kulminoituu useimmiten tehotyöaseman jatkona olevien neljän ison näytön edessä tapahtuvaksi tutkimus- ja suunnittelutyöskentelyksi, jossa entisenlainen tutkijankammiomainen artikkeleiden, kirjojen ja papereiden sekamelska on siirtynyt lukuisiksi yhtäaikaa auki oleviksi ikkunoiksi virtuaalityöpöydälle.

Toisaalla hehkutetaan, kuinka tabletit ja älypuhelimet ovat nykypäivää ja alaansa seuraavan mobiilin ammattilaisen korvaamattomia työkaluja.

Koko mobiiliuden konsepti on lähtökohtaisesti väärä

lue lisää
Sarjassamme wanhoja ajatuksia revisited

Sarjassamme wanhoja ajatuksia revisited

Implisiittiseen tietoon nojaavissa organisaatioissa (vrt. personointi-/differointistrategiat) asiantuntemuksella, tacit -tiedolla ja verkostoilla on suuri merkitys. Käytännön ongelmana yleensä ainakin keskijohdolla ja aika usein työntekijöillä on epävarmuuden tunteet siitä, ettei asiat toimi, ainakaan määritellysti, eksplisiittisesti. Johtamista ja sopeutumista voisi helpottaa, jos johto kertoisi, että näin asia on, näin sen kuuluukin olla ja työnteon luonne on sellainen.

lue lisää
Verkostoidutaanko? Vai ei?

Verkostoidutaanko? Vai ei?

Melko mielenkiintoinen kysymys nykyisessä poliittis-yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Jollakin tavalla niin yksilö- kuin organisaatiotasolla hoidetaan kanssakäyminen muiden kanssa. Yleisesti viitekehyksenä on käytetty mallia, jossa toisessa päässä on lähinnä puhtaan transaktionaalinen, eli vaihdantasuhde, käytännössä siis puhdas, ”tunteeton” kaupankäynti. Yksilöiden välillä sosiaalipsykologia kutsuu sitä sosiaalisen vaihdannan teoriaksi, mistä emme nyt ole tässä kiinnostuneita.

lue lisää
Minne menet, elektroniikkateollisuus, osa II

Minne menet, elektroniikkateollisuus, osa II

Uusissa, nopeasti kehittyvissä, uusiutuvissa ja riittävän pienissä liiketoiminta-alueissa on mahdollisuus. Lähinnä siksi, että kansainväliset jätit eivät niistä kiinnostu, eivät pysty niihin riittävän nopeasti reagoimaan tai eivät pysty riittävän yksilölliseen ja asiakkaan prosessien tuntemiseen perustuvaan palveluun eivätkä myöskään pysty toimimaan riittävän lokaalisti.

lue lisää
Share This